header drone

Drone video

Een video wordt extra interessant wanneer je vanuit een andere perspectief kan kijken. Een drone is daarvoor de ideale oplossing.
Het mooie aan het filmen met een drone, is dat je een ‘bird eye view’ krijgt. Dit geeft een andere kijk op de wereld om ons heen; een beeld dat je normaal niet zo gauw ziet. Denk hierbij aan een mooi totaalbeeld van uw bedrijventerrein of een video van uw landgoed vanuit de lucht.

Tegenwoordig wordt in diverse programma’s gebruik gemaakt van dit soort mooie overzichtsbeelden, zoals ‘Nederland van boven’. Het heeft toch iets magisch, onze wereld van bovenaf bekijken.

Voordat we gaan filmen, onderzoeken we waar we mogen vliegen. Om met een drone te mogen vliegen moeten we namelijk aan erg veel regels voldoen. Wij hebben een ROC-light certificaat, waardoor wij van al die regels op de hoogte zijn en u kunnen begeleiden naar een perfecte plek om te filmen. Vliegt u met ons mee?
yticon      fbicon